Enighetens eld
förbränner förtroendet.
Avslutat kapitel?

(Eld, Essens, Enig, Eldorado, Enhet)

Tallarnas dån drog
andan ur tystnaden, igen.
En kotte föll.

Rusar framåt (blint).
Skogens gräs döljer lömskheter
för oförsiktig.