Finkalibrerad
för styckmord av sinnesro.
Länge leve släkt!

Oliver, pasta,
tomat och basilika.
Un pisolino.

Möjligheter visar
skuggor i visionären.
Cryptocurrency.