Vårtjuten ljuder
från ena sidan, paus.
Ekot svarar sen.

Över älven går
älvan älskvärt på tå.
Invigorating.

Enighetens eld
förbränner förtroendet.
Avslutat kapitel?

(Eld, Essens, Enig, Eldorado, Enhet)

Tallarnas dån drog
andan ur tystnaden, igen.
En kotte föll.