Insnöad igen –
man blir väl sittande här
vid sin gamla dörrpost.

– Matsuo Basho (1644-97)

Som ingenting
den blivit liknad vid
är nymånen.

Istapparna
når aldrig säsongsfinalen.
Ljumma löften.

Samlas med vinden
bland pinjeträden
vid min hydda