… upplevelserna
i terrängens ländighet.
Tio par löpskor.

Finkalibrerad
för styckmord av sinnesro.
Länge leve släkt!

Oliver, pasta,
tomat och basilika.
Un pisolino.