Tallarnas dån drog
andan ur tystnaden, igen.
En kotte föll.

Rusar framåt (blint).
Skogens gräs döljer lömskheter
för oförsiktig.

Rusar utför – fall.
Lövverket roterar motsols när
våta regnmoln torkar.

Trummar över stig.

Ögon i skuggor följer.

Okända vägval.