Barret sträcker ut
sig efter vinterns tunga dräkt.
Underkylt regn nu 🙁

Tallarnas dån drog
andan ur tystnaden, igen.
En kotte föll.

Rusar framåt (blint).
Skogens gräs döljer lömskheter
för oförsiktig.

Rusar utför – fall.
Lövverket roterar motsols när
våta regnmoln torkar.