Finkalibrerad
för styckmord av sinnesro.
Länge leve släkt!

Enighetens eld
förbränner förtroendet.
Avslutat kapitel?

(Eld, Essens, Enig, Eldorado, Enhet)