Haiku: två definitioner
Några regler och rekommendationer för att skriva svensk respektive japansk haiku. Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska. 

För utförligare information se till exempel Lars Vargös bok: Japansk haiku, världens kortaste diktform.

Västerländsk haiku
1. Kan bestå av 5-7-5 stavelser på tre rader, men kan även vara fri från stavelseräkning. Helst uppdelad på helst tre rader.
2. Bör innehålla ett årstidangivande uttryck.
3. Bör också vara indelad i två hälfter för att förstärka överraskningseffekten.

Japansk haiku
1. Är skriven på en rad
2. Ska bestå av sjutton teckenljud (jion).
3. Ska helst följa teckenljudsrytmen 5-7-5.
4. Ska innehålla ett årstidsangivande (kigo) och helst ett avskiljande uttryck (kireji) som delar dikten i två delar.
5. Innehåller ofta svåra kinesiska tecken och äldre former av de japanska fonetiska systemen hiragana och katakana.

För haiku oavsett språk gäller:
Den är inte sentimental
Den för samman naturbetraktelser med livets villkor
Den ska vara fåordig och undvika upprepningar
Den ska helst inte innehålla personliga pronomina
Den ska undvika alltför starka adjektiv
Den ska sträva efter att stimulera läsarens associationsförmåga Formen bör underordnas det poetiska innehållet

Att haikudiktning helst inte bör låsas i alltför fasta ramar klargjordes redan av de tidiga mästarna. Det viktigaste var poesin, inte formen. Skrev de en dikt som inte höll teckenljudsrytmen 5-7-5 lät de den ändå passera.

Idag finns fyra grupperingar bland haikupoeter i Japan:
1. Föreningen för traditionell japansk haiku.
(Efter Masaoka Shikis lärosats.)
2. Föreningen för modern haiku. (Kan vara obunden och fri.)
3. Haikupoeternas förening. (Följer strikt 5-7-5.)
4. Föreningen för internationellt haiku-utbyte.
(Kan sägas sakna distinkt profil.)

Definitioner tagna från Svenska Haiku Sällskapet (http://www.haiku-shs.org/haikudef.htm)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *