Upphöra
Inlägg

Barret sträcker ut sig efter vinterns tunga dräkt. Underkylt regn nu 🙁

Evigt ung
Inlägg

Spotify streamar fredagsbeats inför helgen. Tio månader nu.

Fortfarande gamla
Inlägg

Insnöad igen – man blir väl sittande här vid sin gamla dörrpost. – Matsuo Basho (1644-97)