Knaster av grus
Inlägg

Bekant rygg framför. Trampar, trampar, trampar… snart! Viker av 🙁

Fjorden
Inlägg

Fjordens sinnesro speglad i fjällets storhet. Vi flyter lyckligt.

Upphöra
Inlägg

Barret sträcker ut sig efter vinterns tunga dräkt. Underkylt regn nu 🙁