Vi saknar något,
nutidens narrar njuter.
Premiepension.