Tron försätter berg
i gungning likt barnavrål.
Dentodox lindrar.

Upparbetad tid
värderas av välfärden.
Kvalitetstid ftw!