Upparbetad tid
värderas av välfärden.
Kvalitetstid ftw!

Möjligheter visar
skuggor i visionären.
Cryptocurrency.

Vårtjuten ljuder
från ena sidan, paus.
Ekot svarar sen.

Enighetens eld
förbränner förtroendet.
Avslutat kapitel?

(Eld, Essens, Enig, Eldorado, Enhet)