Finkalibrerad
för styckmord av sinnesro.
Länge leve släkt!

Kristendomen styr
krillen likt yra kråkor.
Krokodiltårar.

 

(Kråka – Krill – Krokodil – Kyrka – Krok)

Villfarelsen blir
närvarande i mental frånvaro.
Infinit rundgång.

(Ljudlig explosion)
… applåd.
Kungen firar år.