Välkända ord ur
glömt vokabulär trallas.
Miljonerna rullar.

Enighetens eld
förbränner förtroendet.
Avslutat kapitel?

(Eld, Essens, Enig, Eldorado, Enhet)

Kristendomen styr
krillen likt yra kråkor.
Krokodiltårar.

 

(Kråka – Krill – Krokodil – Kyrka – Krok)