Finkalibrerad
för styckmord av sinnesro.
Länge leve släkt!