Barret sträcker ut
sig efter vinterns tunga dräkt.
Underkylt regn nu 🙁