Upparbetad tid
värderas av välfärden.
Kvalitetstid ftw!