Rusar utför – fall.
Lövverket roterar motsols när
våta regnmoln torkar.