… upplevelserna
i terrängens ländighet.
Tio par löpskor.