Över älven går
älvan älskvärt på tå.
Invigorating.