Tron försätter berg
i gungning likt barnavrål.
Dentodox lindrar.

Upparbetad tid
värderas av välfärden.
Kvalitetstid ftw!

Över älven går
älvan älskvärt på tå.
Invigorating.