Despotens värsta
ovän, lever undanskymt.
Blyerts och papper.