Rusar framåt (blint).
Skogens gräs döljer lömskheter
för oförsiktig.

Rusar utför – fall.
Lövverket roterar motsols när
våta regnmoln torkar.