Enighetens eld
förbränner förtroendet.
Avslutat kapitel?

(Eld, Essens, Enig, Eldorado, Enhet)

Utekväll

Stapplar ostadigt men skriker stadigt. Månen skyms igen.

Sockret

Nu; i stol på SJ mot Oslo och hemmet. Med; sockeryrsel deluxe, eller deluks som du kan säga efter riksgränsen passerats. Önskan; få tillbaka möjligheten att tänka klart och en mage som inte skorrar trots högst variabel sittställning. Correre betyder att springa på italienska, … Läs lite mer …