Rusar framåt (blint).
Skogens gräs döljer lömskheter
för oförsiktig.

Trummar över stig.

Ögon i skuggor följer.

Okända vägval.