Löper tillsammans
längs trädens livsnerver.
Snubblar på asfalt.