Tron försätter berg
i gungning likt barnavrål.
Dentodox lindrar.