Småprat bakom dörr.
Engagemang och glädje
hörs tydligt!