Barret sträcker ut
sig efter vinterns tunga dräkt.
Underkylt regn nu 🙁

Solen i kulör
när vinterns kyla speglas
i takdroppet.